Lezen in de zomer 3!

2020: Deze zomer mag het boek ‘Onderwijs na COVID-19’ van de Taskforce ontwikkelingsgericht onderwijs (TOO) natuurlijk niet ontbreken.  TOO zet een streep door het leerstofjaarklassensysteem. Samen met examens zijn dit ideeën uit de 18e en 19e eeuw die niet meer voldoen. Het enige doel lijkt een gemiddelde nastreven. TOO oogst uit verschillende onderzoeken, ervaringen, kennis en concentreert zich op een andere onderwijswerkelijkheid voor de toekomst.

De COVID-19 crisis laat ons zien dat iedereen in het onderwijs enorm betrokken is en in hoog tempo alles op alles zette om onderwijs te blijven bieden op alle niveaus. De crisis laat ook zien dat er grote verschillen zijn tussen scholen en doelgroepen en dat scholen beheerst worden door angst voor achterstanden. TOO vraagt zich af of die angst terecht is, want: elk kind / jongere blijft leren en heeft een schat aan andere vaardigheden en kennis opgedaan. 

Daarbij vergeten zij niet dat er een groep buiten beeld bleef, een groep waar op geen enkele manier nog contact mee was.

TOO pleit voor ontwikkelingsgericht onderwijs, zonder toetsen. Elk kind wordt op zijn eigenheid gewaardeerd en volgt zoveel mogelijk het programma dat bij hem past. Dat is iets anders dan alles loslaten en elk kind zelf laten kiezen: het vraagt een andere werkwijze van scholen en docent. De rol van onderwijsmensen verandert: er is meer dialoog over ontwikkelingen, leerprocessen, interesses en de docentrol verschuift naar een coachrol.

In deze rol is betrokkenheid en verbinding misschien wel belangrijker dan ooit. Op deze manier is er ruimte en erkenning voor verschillen tussen leerlingen en vergroot de kans op eerlijk en kansrijk onderwijs.

De moeite van het lezen waard. Het boekje geeft gefundeerde voorbeelden door verwijzen naar scholen die succesvol op andere wijze werken en diverse onderzoeken.