De Balg

Onderstaand zeer kort verhaal is opgenomen in ‘Liefde voor Schiermonnikoog’, verkrijgbaar via Schiermonnikoogshop

In de Balg expres zit het echtpaar verdeeld over 2 bankjes: zij zit rechts voorin, hij links voorin. Ik zit op het vierde bankje. Een gezin stapt in. Zij verspreiden zich over de Balg express, de kinderen dragen geen mondkapjes, de moeder heeft haar mondkapje niet over haar neus. Die werkt dus niet. De moeder praat overdreven hoog tegen haar kinderen ‘goed zo, lekker zitten hoor, we zijn zo op het strand’ pieper-de-piept ze. 

De Balg expres rijdt over de Badweg. Hij schommelt heen en weer, de vrouw voorin hobbelt mee op het ritme. Haar bril valt van haar hoofd. De expres rijdt het strand op. De kinderen staan met hun neus tegen het raam. ‘Een zeehond, een zeehond’ roept de vader. Het is een ton. 

De balg expres rijdt verder en hobbelt door en geul. ‘Kijk daar, kijk daar’ gilt het kind, ‘kijk daar een zeehond’. De zeehond bobbert zichzelf snel het water in. Kind stop toch met gillen, ik hoor mijzelf niet meer denken.

De wind waait hard, het zand stuift rond de balg expres. ‘Kijk daar jongens, nog een zeeho…., oh, die is dood, kijk maar niet’ zegt de meneer  links voorin.

De Balg expres stopt op de Balg, het gezin stapt rennend en struikelend uit. ‘We zijn hier in rusttijd van de zeehonden’ zegt de chauffeur. De kinderen rennen hard naar de zeehonden, de zeehonden zwemmen weg. Ik loop terug naar de Badweg, de wind waait hard, zand stuift om mij heen, mijn hoofd is stil. 

De zeehond kijkt mij aan. Ik kijk de zeehond aan. Mijn hoofd komt op gang: ‘Wat een magisch punt, de Balg’. De zeehond bobbert langzaam naar het water.

Lezen in de zomer 3!

2020: Deze zomer mag het boek ‘Onderwijs na COVID-19’ van de Taskforce ontwikkelingsgericht onderwijs (TOO) natuurlijk niet ontbreken.  TOO zet een streep door het leerstofjaarklassensysteem. Samen met examens zijn dit ideeën uit de 18e en 19e eeuw die niet meer voldoen. Het enige doel lijkt een gemiddelde nastreven. TOO oogst uit verschillende onderzoeken, ervaringen, kennis en concentreert zich op een andere onderwijswerkelijkheid voor de toekomst.

De COVID-19 crisis laat ons zien dat iedereen in het onderwijs enorm betrokken is en in hoog tempo alles op alles zette om onderwijs te blijven bieden op alle niveaus. De crisis laat ook zien dat er grote verschillen zijn tussen scholen en doelgroepen en dat scholen beheerst worden door angst voor achterstanden. TOO vraagt zich af of die angst terecht is, want: elk kind / jongere blijft leren en heeft een schat aan andere vaardigheden en kennis opgedaan. 

Daarbij vergeten zij niet dat er een groep buiten beeld bleef, een groep waar op geen enkele manier nog contact mee was.

TOO pleit voor ontwikkelingsgericht onderwijs, zonder toetsen. Elk kind wordt op zijn eigenheid gewaardeerd en volgt zoveel mogelijk het programma dat bij hem past. Dat is iets anders dan alles loslaten en elk kind zelf laten kiezen: het vraagt een andere werkwijze van scholen en docent. De rol van onderwijsmensen verandert: er is meer dialoog over ontwikkelingen, leerprocessen, interesses en de docentrol verschuift naar een coachrol.

In deze rol is betrokkenheid en verbinding misschien wel belangrijker dan ooit. Op deze manier is er ruimte en erkenning voor verschillen tussen leerlingen en vergroot de kans op eerlijk en kansrijk onderwijs.

De moeite van het lezen waard. Het boekje geeft gefundeerde voorbeelden door verwijzen naar scholen die succesvol op andere wijze werken en diverse onderzoeken.

Lezen in de zomer 2!

Dit keer las ik het boek ‘Besluit met CONSENT’ handboek voor effectief en gelijkwaardig samenwerken binnen bedrijven, organisaties en teams, van Baudy Wiechers en Rachel Kruk. In dit boek maak je kennis met een vergadermethodiek, waarin iedereen in gelijkwaardigheid aan het woord komt en elk besluit genomen wordt met consent.

Dat ‘consent’, dat is interessant: hoe bereik je dat dan? Wat heb je daarvoor nodig? Baudy en Rachel geven praktische voorbeelden, ondersteunt met verhelderende tekeningen en bespreken een helder stappenplan. Je kunt dit zo in je eigen praktijk toepassen, ongeacht de organisatiestructuur. 

Er zijn wel een aantal voorwaarden voor het slagen van besluiten nemen met consent. Ten eerste is gelijkwaardigheid belangrijk: ieders bijdrage is belangrijk en je waardeert ieders bijdrage. Tweede belangrijke voorwaarde is verantwoordelijkheid: samenwerken is niet vrijblijvend, daar draagt iedereen zijn steentje aan bij. Derde en heel waardevolle voorwaarde is vrijheid: door goede afstemming kan iedereen op eigen wijze in vrijheid zijn activiteiten uitvoeren.

Die drie voorwaarden bereik je niet zomaar. Een team of organisatie moet boven alles beried zijn om met open mind naar elkaar te luisteren en elkaars inbreng te waarderen. Daar helpt de methodiek je niet bij: de methodiek is leeg. Volg je de methodiek, dan kom je succesvol tot besluiten, maar de methodiek gaat niet over de inhoud. De inhoud breng je zelf aan, waarbij de teamleden een belangrijk onderdeel vormen: alle teamleden geven eerst CONSENT op het gebruik van de methodiek, zonder CONSENT gaat het niet werken.

CONSENT is dan ook iets anders dan consensus en daar ligt een belangrijke sleutel tot succes! Bij CONSENT gaat het om de vraag ‘kun je leven met dit besluit?’ en ‘heb je zwaarwegende argumenten om tegen dit besluit te zijn?’ Als er geen zwaarwegende argumenten zijn, formuleert de eigenaar (of eigenaren) het besluit en geeft de groep of team CONSENT op dit besluit. 

Dit proces kan soms even tijd nemen, want je wil ieders mening horen. Als het om eenvoudige besluiten gaat, kan het ook heel snel gaan, want als je geen zwaarwegende argumenten hebt, waarom zou je een besluit dan tegenhouden?

Ook in deze methode is luisteren en open staan voor de ander een bovenliggende voorwaarde. Ben je niet bereid naar de ander te luisteren, dan maakt de methodiek die je toepast niet uit: je maakt geen stappen. 

Dit laatste is ook waar ik zelf nog naar zoek: hoe krijg je een team of groep allemaal mee / hoe krijg je CONSENT op het volgen van deze of een andere methodiek? Wat heb je nodig om deelnemers gelijkwaardigheid echt te praktiseren in teams die dat niet gewend zijn? Hoe mooi zou het zijn als iedereen in staat is zijn eigen ego of mening even opzij te zetten en open luistert naar wat de ander voorstelt? 

Vaak gaat het om vragen stellen aan jezelf: hoe belangrijk is dit voorstel voor mij? Kan ik mijn werk goed uitvoeren? Word ik belemmert in mijn vrijheid van uitvoering? Wat betekent dit voorstel voor mijn eigen aandeel? Is het belangrijk voor de andere om zijn of haar werk goed uit te voeren? 

Waarom zou je bezwaar maken, als er geen argumenten zijn? 

Met dit laatste onderwerp worstel ik zelf nog vaak: hoe krijg je mensen mee, die gewend zijn zichzelf geen eigenaar van processen als besluitvorming te voelen en niet met een open blik kunnen kijken naar de voorstellen van een ander? 

Ook al heb ik zelf al een rijke ervaring op dit gebied, dit blijft een van de lastigste onderdelen om CONSENT op te krijgen. Vaak zitten organisaties zo vastgeroest in systemen, dat ook als zij op een bepaald niveau veranderurgentie voelen, grote delen van de organisatie hier geen heil in zien. Op dit punt denk ik graag mee over een vervolg.

Lezen in de zomer!

Vakantie! Geeft mij altijd ruimte om eindelijk weer een paar echte boeken te lezen. Geen onlineversie, maar een echt papieren boek in de tuin, heerlijk!

Ik las onder andere ‘het filosofisch gesprek – de basis’ van Kristof van Rossem. 

Dit boek is een prachtige basis voor het starten met het filosofisch gesprek!

Kristof legt een mooie brug tussen het zigeunerorkest en bewegingen in het gesprek. Het boek leidt je in heldere stappen door het filosofisch gesprek, a.d.h.v. voorbeelden en muziek.

De benodigde houding, techniek en uitvoering wordt treffend vergeleken met de partituur voor muziek. Speel je muziek en je past een van de drie niet toe, dan mist het muziekstuk zijn ziel. Zonder de juiste houding, techniek of uitvoering, mist ook in het gesprek een ziel.

Ik houd van praktische boeken en daar is dit boek een goed voorbeeld van. Uitleg, oefening, voorbeelden: alles zit erin. Bij elke oefening staat helder vermeld welke stappen uit de partituur je oefent, om te reflecteren op dat wat je doet.

Ook hier komt naar voren hoe belangrijk de rol van open luisteren is. Luister je met een antwoord in je hoofd, dan luister je niet vrij naar dat wat de ander zegt. Door jezelf even ‘opzij’ te zetten en helemaal open te staan voor het onderwerp van gesprek, ga je dieper in op dat waar het echt om gaat en kom je vaak ook zelf tot andere of nieuwe inzichten.

meer informatie: https://www.hetfilosofischgesprek.be/product/het-filosofisch-gesprek/

Zakelijk tekenen

Tekenen! 
Vandaag mijn ‘niet werkdag’ maar eens besteed aan nieuwe formats, poppetjes en icons. Werkt enorm ontspannend, ruimt heerlijk op in mijn hoofd en geeft direct nieuwe ideeën voor deze week / komende periode.  Beeld zegt vaak zoveel meer dan woorden. Beelden versterken de dialoog, helpen begrip en inzicht m.b.t het onderwerp vergroten en het belangrijkst: door beeld te gebruiken blijft de boodschap beter hangen!
Ik merk bij het werken in teams dat beelden helpen tot het gezamenlijke verhaal te komen. De set afspraken / opdrachten / visie of waar je ook mee bezig bent, volgt bijna vanzelf.
Wie gebruikt ook vaak beeld bij overleggen, trainingen, etc? Wie heeft zin om eens samen te oefenen en brainstormen rondom formats voor flaps etc?

Een leuke training van Dick of van mij kan ook 🙂 vinden we leuk, doen we graag! Een dagdeel of een hele dag, met en team of een groep, laat maar weten, wij komen wel met een voorstel.

‘Ik ben zelfstandig ondernemer met collega’s’

Superleuk: interview met mij op Midlancer.nl!

Ageeth Nijboer combineert haar natuurlijke ondernemersdrang al ruim drie jaar met een voltijdbaan bij PlusTalent. ‘Oprechte aandacht voor de mens is voor mij het allerbelangrijkste.’

Ageeth runde 20 jaar lang haar eigen kledingatelier. ‘Ik werkte vanuit een enorme passie voor mijn vak. Vanaf dag 1 merkte ik dat wat ik geleerd had op school niet matchte met de vraag van mijn klanten. Naarmate de jaren verstreken, merkte ik dat gesprekken met onderwijs weinig verandering brachten.’ Ageeth besloot dan vanuit het hart, de school, zelf die verandering op te pakken en volgde de opleiding docent pedagogiek – didactiek en onderwijskunde ‘In 20 jaar heb ik tientallen mensen opgeleid. Door die ervaring wist ik dat ik het onderwijs in wilde en besloot mijn bedrijf te verkopen.’

lees hier het hele interview

Ontwikkelen van Eigenaarschap

Delen! Ik deel graag wat ikzelf tegenkom en leer, vooral als het gaat om onderwijs, eigenaarschap en teams.  Als interimmer mag ik in verschillende (onderwijs) organisaties aan de slag met teams. De centrale vraag die mij vaak gesteld wordt: waarom voelt een team zich geen eigenaar van eigen werk en resultaat? Om zelf te blijven ontwikkelen volgde ik voor de zomer de masterclass ‘ontwikkelen van eigenaarschap’ aan de Universiteit van Amsterdam, verzorgd door de Kring Andragologie. 

Download hieronder een exemplaar van “eigenaarschap in teams’, ik hoor graag wat je er van vindt en hoop op interactie en vergroten van kennis!

 

Of kies via de volledige link:

https://www.linkedin.com/posts/anijboer_ontwikkelen-van-eigenaarschap-in-teams-activity-6584032310805479424-ESWr 

Wie wint de BKRK-award?

Bekendmaking 3 nominaties BKRK-award #Textiel

#KrachtigVakmanschap vind je overal: in Domein Bokrijk organiseren ze er zelfs een hele wedstrijd omheen. De BKRK-wedstrijd bestaat uit het ontwikkelen van een product, dienst of onderzoek dat het authentieke vakmanschap textiel vertegenwoordigt in gebruik, techniek, materiaal en duurzaamheid. Dit jaar ligt de focus op textiel: mijn oude interesse!

Na verschillende jurymomenten zijn vorige week de finalisten bekend gemaakt: Julie van den Boorn, Salvatore Caltabellotta en Les Monseigneurs (Thomas Renwart en Victor Verhelst) dienden de sterkste dossiers in. Sinds maandag kan het publiek stemmen voor zijn of haar favoriete inzending. Ik heb mijn keuze gemaakt. Wie mag van jou de BKRK-award winnen? Breng je stem uit op de website 

Hieronder het eerder verschenen persbericht:

Reeds enkele jaren staat Bokrijk gekend om de BKRK-wedstrijd die het jaarlijks organiseert. Met het oog op de pijler VAKlab, die sinds maart 2018 gevestigd is in het Kasteel van Bokrijk, zet de BKRK-award dit jaar sterk in op ondernemerschap. Die boodschap werd ook duidelijk gecommuniceerd naar de deelnemers. Meer dan 55 ondernemende vakmensen dienden een sterk dossier in eind april. “We kregen voor deze vijfde BKRK-editie niet alleen inschrijvingen uit Limburg, maar ook uit heel Vlaanderen énNederland” aldus Igor Philtjens, voorzitter van vzw Het Domein Bokrijk en gedeputeerde voor Toerisme en Erfgoed. “Allen met aandacht voor authentieke technieken die op een hedendaagse manier worden ingevuld. Duurzaamheid, creativiteit en innovatie staan hierbij centraal.”

Nadat er tijdens een eerste jurymoment 10 dossiers werden geselecteerd vond in mei een meet & greet plaats. Juryleden Tim Van Steenbergen (ontwerper en creatieveling), Ilse Dedeken (onderneemster en zaakvoerder van Verilin), Ruth Goossens (hoofdredactrice van Knack Weekend) en Pascal Cools (managing director van Flanders DC) maakten persoonlijk kennis met de mensen achter de dossiers. De deelnemers kregen na afloop de tijd om hun inzending te finetunen en op basis van het definitief dossier werden drie finalisten uitgekozen.

Onder hen het duo Thomas Renwart (textiel ontwerper) en Victor Verhelst (grafisch ontwerper), ook wel gekend als ‘Les Monseigneurs’. Zij zijn vanuit hun verschillende achtergronden samen op onderzoek gegaan naar hoe ze hun grafische tuin kunnen vertalen in textiel. De natuur die ze scheppen kan gezien worden als de plaats waar materie, vorm, kleur en poëzie elkaar vinden. Ook Salvatore Caltabellotta zit met zijn inzending‘Woven Memories’ in de selectie. Zijn project analyseert de therapeutische werking van het maken van textiel en onderzoekt de integratie van textiel in nieuwe vormen van creatieve therapie. De derde finalist, Julie van den Boorn, wil met haar materialenkennis de circulaire economie een boost geven. Ze wil mensen inspireren om hernieuwbare materialen een onderdeel van hun leven te laten worden.

Van 1 juli tot en met 30 september 2019 kan er via de website www.bkrkaward.be op deze drie inzendingen gestemd worden. De publieksstemming bepaalt voor 20 procent mee wie de winnaar wordt van de BKRK- wedstrijd #Textiel. Deze winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het slotevenement op 10 oktober 2019.

24 uur op pad met PlusTalent!

Met alle PlusTalent Onderwijs Management collega’s 24 uur nagedacht over ‘wie zijn we en wie willen we zijn’. Goed om samen te investeren in onszelf en waar onze kwaliteiten en speerpunten liggen. Onze hoofdvraag was ‘hoe laden we de PLUS van PlusTalent?’

Onze meerwaarde zit vooral in ervaring alle gebieden binnen beroepsonderwijs, zoals invulling geven aan de #kwaliteitsagenda, kwaliteit leveren en borgen, #teamontwikkeling, #situationeelleiderschap en vooral 1 grote belangrijke PLUS:

Vitame A – aandacht! Deze A brengen we op verschillende manieren, in gesprek met onze opdrachtgevers en teamleden, door onze analytische blik en frisse kijk van buitenaf naar binnen en door onze ‘hands-on’ mentaliteit maken we opdrachten ook echt ‘af’!

Samen kwamen we tot een nieuw idee…. Nieuwsgierig? blijf ons volgen, de uitwerken volgt en is voor iedereen in beroepsonderwijs interessant.

Plezier!

‘What we learn with pleasure, we never forget’, schreef Alfred Mercier in de 19e eeuw. In hoeverre zijn wij ons hiervan bewust? Zijn we actief bezig met leren leuker maken of samenwerken leuker maken? Kijken we naar de mate van werkdruk die veel medewerkers in het onderwijs ervaren, zou je denken dat we niet meer leren met plezier….

Eind januari verzorgde ik meerdere workshops tijdens de NOT in de jaarbeurs en ging daar het gesprek aan met de deelnemers over de thema’s binnen Krachtig Vakmanschap. Uit het gesprek haalde ik deze top 5 tips / adviezen en voorwaarden voor plezier in leren en werken:

  • Gebruik humor
  • Geef ruimte
  • Geef erkenning
  • Enthousiasme!
  • Wees positief

Gebruik humor:

Een deelnemer vertelde:’ ik voel mij vaak een cabaretier voor klein publiek, toppunt van plezier!’  Dat betekent niet dat van elk moment in de les een toneelstuk gemaakt wordt, meer dat alle onderwerpen, groot en klein, zwaar en licht, bespreekbaar zijn in de setting van de groep. Door gebruik te maken van non-verbale communicatie, je hele lijf, naast je verbale communicatie maakt zij het onderwerp interessant voor de student/leerling. Dat toppunt van plezier ontstaat als je merkt dat de student jou volgt, enthousiast wordt door jouw verhaal, meer wil weten en daarom actief aan de slag gaat met plezier in het onderwerp.

Geef ruimte:

Plaats een vis in een te kleine kom en hij wordt nooit groter. Dit geldt ook voor iedereen die iets wil leren: krijg je alleen maar ingekaderde opdrachten, dan voel je geen ruimte voor eigen inbreng of creativiteit. Het enige wat van je gevraagd wordt is de juiste antwoorden reproduceren aan de hand van de theorie of een opdracht. De leerstof wordt een invuloefening.  Daar hoeft niets mis mee te zijn, als je alleen wil testen wat iemand onthouden heeft. Maar wat doe je als je wil zien hoe iemand zich ontwikkelt? Welke ruimte geef je om zelf te ontdekken wat je kunt of wilt leren?

Een van de deelnemers zette op de post-it:’zorg voor een krachtige leeromgeving waar studenten tot ontwikkeling kunnen komen’. Ik vroeg wat zij hier mee bedoelde en zij gaf aan: ’Geef ruimte om te leren. Ruimte om fouten te maken in een veilige omgeving, ruimte om onzeker te mogen zijn en ruimte om te mogen stralen van plezier, omdat je iets hebt ontdekt. Ik hoor nog vaak uitspraken als:’ ja maar dat moet van inspectie / CvB / OWC,…’ Gun studenten de ruimte, durf los te laten, want binnen de kaders is de ruimte net zo onbeperkt als daarbuiten!’

Geef erkenning:

Het klinkt zo logisch! En toch is dat niet zo. Veel leerwerk wordt nog beoordeeld met een cijfer of met O/V/G. In hoeverre is een ‘goed’ cijfer of een ‘G’ erkenning van hetgeen deze student laat zien? Ja, het staat leuk op een rapport, maar tegelijkertijd geeft het niet aan wat iemand echt kan, hoe creatief iemand is, of hoe hard iemand zijn best doet om steeds meer te kunnen of iets nieuws te leren. Vaak is de beoordeling / erkenning een vastgelegde vorm, vast gelegd in ‘eindtermen’ of ‘kwalificatiedossiers’ of ‘examenplannen’. Het is een afspiegeling van wat wij, de buitenwereld, vinden dat je moet kunnen na een bepaalde periode in het onderwijs, of na een bepaalde toets. Maar doen we hiermee recht aan het individu? Geven we erkenning voor wie hij of zij echt is?  Bieden we hiermee genoeg handvatten om als volwassene de ontwikkelingen in de wereld aan te kunnen?

Ik zeg nee. Voor mij heeft erkenning te maken met het gesprek, echte aandacht, waardering voor wat iemand laat zien, ook al is dat helemaal buiten hetgeen gevraagd wordt volgens allerlei vastgelegde zaken. Voor mij is erkenning samen met de student zoeken naar zijn kwaliteiten, ruimte bieden om deze kwaliteiten te laten groeien en samen onderzoeken wat al past in de vastgelegde kadertjes en waar we aan gaan werken. Dat geldt niet alleen voor studenten, ook voor teams die samenwerken. Ook voor teamleden is het belangrijk dat je elk teamlid ziet en waardeert. Erken waar iemand goed in is en zet hem in op zijn kwaliteiten.

Enthousiasme!

Klinkt als een open deur. En kunnen we dat: altijd maar enthousiast zijn? Dat zal niet altijd lukken. Iedereen heeft te maken met tegenslag of gewoon een minder goede bui. Toch, als je doet waar je goed in bent, volgt enthousiasme vanzelf. Daarom zijn de eerste 3 punten belangrijk: worden jouw kwaliteiten erkent door je collega’s? Grote kans dat je met meer enthousiasme je werk uitvoert dan wanneer je op een klus gezet wordt waar jouw kwaliteiten niet liggen. Vaak is zo’n klus een energie-slurper, die je letterlijk leeg trekt, waardoor je plezier in je werk daalt, je humor je in de steek laat en je op de koop toe ook nog eens geen erkenning krijgt….

Alles kunnen is niet nodig en overal goed in zijn ook niet. Je mag fouten maken, je hebt ruimte nodig om te leren en dat samen maakt dat je enthousiast aan de slag kunt.

Ik denk nog vaak terug aan een van mijn docenten aan de opleiding pedagogiek. Paul Jeunhomme heette hij en hij wist alles van het boek Emile van Jean Jacques Rousseau en de filosofie achter dit boek. Hij bracht dit zo enthousiast over, je zag aan zijn non-verbale communicatie hoeveel liefde hij zelf voor het vak had, maar ook zijn manier van vertellen bracht zoveel passie over, dat ik ook echt elke letter uit het boek wilde lezen en begrijpen wat Rousseau bedoelde met zijn pedagogisch handelen.

Tot slot: wees positief.

Het is niet altijd eenvoudig, dat erken ik. Een tip van een van de deelnemers om meer positiviteit te ervaren:
‘Schrijf elke dag op welke 3 fijne dingen je vandaag meemaakte. Dat kunnen kleine dingen zijn, zoals een lekker kop koffie of thee, een groet van iemand in het voorbijgaan, maar ook grote. Het gaat erom dat je erkent dat er elke dag wel iets goeds voorbijkomt in je leven!’.