Kernwaarden oefening

Voor deze tip ‘leen’ ik een oefening van mijn man, Dick Bathoorn (www.ZUMER.nl). Hij gebruikt deze oefening in sessies waar teams, individuen en studenten op zoek zijn naar eigen kernwaarden. Voor de start van elke training gebruikt hij deze oefening om op een simpele manier feedback over jezelf te krijgen van anderen. Soms verandert je kijk op jezelf behoorlijk door de verrassende antwoorden die mensen over jou geven. Door de vragen een beetje ludiek te maken, is het minder lastig ze te stellen.

Stel onderstaande vragen aan minimaal 5 personen:

 1. Als je mijn kracht in 5 woorden moet omschrijven, welke woorden kies jij dan?
 2. Wat vind jij mijn meest speciale talent / gave?
 3. Wat doe ik van nature zonder inspanning, wat mij speciaal maakt?
 4. Wanneer toen ik deze gave / talent het meest?
 5. Als je ergens hulp voor nodig hebt, voor welke klus zou je mij vragen?
 6. Stel ik kom met mijn expertise in een bekend magazine: op welke magazinecover zie je mij staan en waar gaat het artikel over?

De antwoorden zijn ware cadeautjes!

Je kunt ze gebruiken om voor jezelf vast te stellen waar jouw kwaliteit ligt, maar ook als intervisie instrument en er met je omgeving over in gesprek gaan om te onderzoeken wat je verder wil ontwikkelen.

Principes en waarden

Iedereen werkt vanuit eigen principes en waarden. Of je werk leuk is hangt van veel factoren af, de belangrijkste factor ben jij zelf! Test voor jezelf hoe jij in je werk staat. Geef bij onderstaande stellingen aan waar jij staat op een schaal van 1 tot 4. (1: totaal niet waar, 4: Ja! Helemaal)

Op maandagochtend ga ik enthousiast naar mijn werk
Ik weet waar mijn organisatie voor staat, wat de visie en missie is en inhoud
Ik draag bij aan het bereiken van de doelstelling van mijn bedrijf / werkgever
Mijn werk voelt niet als werk: ik doe waar ik blij van word
Ik neem mijn werk serieus, ben proactief, probeer nergens onderuit te komen

Score 5-15:

Je bent niet blij met wat je doet. Wat ga je daaraan doen? Ben je eigenaar van je eigen plezier in je werk? Stel jezelf per punt de vraag:

 • Ben ik authentiek in wat ik nu doe?
 • Wat kan ik zelf doen waardoor ik op alle vragen een 4 score?
 • Welke stappen zet ik om dat te bereiken?
 • Wanneer wil ik wat bereikt hebben?

Maak een stappenplan en check elke week / maand je voortgang

Score 16-20:

Fijn! Je zit op de goede plek en/of voelt je goed bij wat je doet. Alles kan altijd beter en een leven lang ontwikkelen is steeds belangrijker. Voor jou blijft het belangrijk jezelf af en toe de vraag te stellen: vind ik het nog leuk? En: wat ga ik doen om het zo te houden of nog beter te krijgen?

Doen wat moet een mag

Een overvloed aan afspraken en werkprocessen geven vaak het gevoel dat mogelijkheden beperkt zijn. Er komen steeds meer afspraken bij, gek genoeg verdwijnen oude afspraken nooit, waardoor de stapel afspraken en regels steeds groter wordt. Soms is het zelfs niet eens echt helder wat er nu precies werkelijk afgesproken is.
In deze oefening zoek je uit welke afspraken en werkprocessen er in jouw team, afdeling, school, bedrijf, etc zijn. Je kunt dit alleen doen, met het team is effectiever en handig: iedereen weet dan gelijk weer precies wat we wel en niet afspraken met elkaar.

3 stappen:

 • Voorbereidingsgroep: zoek uit welke afspraken, regels en werkprocessen gelden voor jouw afdeling / team / onderwijsorganisatie / bedrijf.
 • Ga in je team aan de slag met opgeleverde afspraken, regels en werkprocessen: deel ze in groepen in: en onderzoek: welke regels overlappen elkaar? Welke zijn volstrekt helder en zinvol? Welke zijn overbodig of dubbel? Welke voer je nooit uit?
 • Maak een nieuwe helder set afspraken en werkprocessen, gooi alle oude weg. Schrap alle overbodige en dubbele afspraken, maak er een ‘lean’ pakket van!

Leiderschap

Bijna iedereen heeft wel iemand die hem inspireerde. Wat was het dat iemand anders liet zien? Wat maakte die persoon voor jou bijzonder als het gaat om leiderschap? Om een stap te maken in je eigen leiderschap, stel je jezelf onderstaande vragen:

 1. Neem een leider in gedachten die jou persoonlijk in jouw leiderschap inspireerde. Vertel kort wat deze persoon liet zien in zijn werk.
 2. Welke kenmerkende gedragsaspecten herken je in deze leider?
 3. Hoe herken je deze aspecten bij jouzelf in jouw leiderschap?
 4. Welke aspecten wil je bij jezelf ontwikkelen?

Maak een plan van aanpak. Als je de mogelijkheid hebt: vraag de persoon die jij in gedachten nam zelf eens hoe hij of zij zijn leiderschap ziet en welke gedragsaspecten hij of zij daar zelf kenmerkend voor vindt.

Vertragen om te versnellen

Drukte om ons heen, vaak het gevoel hebben dat er van alles ‘moet’, maakt vaak dat we vergeten plezier te maken of te voelen. Soms lukt het bijna niet om je een moment van plezier te herinneren in de waan van de dag. Om meer plezier ervaringen te herkennen moet je weten waar je plezier aan beleeft. Onderstaande oefening helpt in beeld brengen waar je plezier van krijgt en waar je een ‘plezier-lek’ krijgt, herkennen.

Zoek een rustige plaats. Denk terug aan de dag: wat heb je vandaag precies gedaan? Op welk moment, bij welke activiteiten, heb je een prettig gevoel van plezier ervaren?
Hoe groot of klein de momenten waren, maakt niet uit. Elk moment van plezier noteer je in een lijst.
Voorbeelden: heerlijk kopje thee / koffie, leuk gesprek in de klas / met collega / praktijkopleider, compliment, toevallige ontmoeting, resultaat bereiken, etc.
Zet alle andere momenten of activiteiten aan de andere kant van het lijstje. Denk hierbij bij aan activiteiten en momenten die je energie kosten, een gevoel van ontevredenheid opwekken of onrust.

Bedenk nu: hoe kan ik er voor zorgen dat de ‘plezier’ momenten langer duren of vaker voorkomen? Wat kan ik doen om dat te bereiken? Schrijf dit onder je lijstje
Bedenk ook: welke minder plezierige momenten kan ik schrappen, of anders uitvoeren, of door iemand anders laten doen? Schrijf bij elk moment /activiteit hoe je dit wil aanpakken.

Deel je bevindingen met een directe collega of met studenten. Maak samen een plan om meer momenten van plezier te creëren.

Kunst van het vragen stellen

Zorg dat je precies weet wat je aan de ander wil vragen. Stel je vragen zo gericht mogelijk, zodat je elkaar goed begrijpt en precies over dat praat waar je het over wilde hebben. Vaak weet je zelf al het antwoord al op de vraag die je stelt. De vraag die je als eerste bedenkt helpt vraag niet het antwoord vinden dat wat je eigenlijk echt wil weten. Om meer focus te krijgen op dat wat je precies wil weten, stel je jezelf onderstaande set vragen, net zo lang tot je helder hebt wat je echte vraag is.

Werk in stilte en schrijf op elke vraag je antwoord op. Je merkt vanzelf wanneer je klaar bent: dan heb je antwoorden gevonden en datgene wat je echt nog wil vragen aan iemand anders.

 • Op welke vraag wil jij een antwoord?
 • Wat is jouw eigen antwoord op deze vraag?
 • Wat vind je van dit antwoord?
 • Wat is nu (nog) je vraag?
 • Herhaal vraag 2, 3 en 4 tot je helder inzicht hebt in wat je echt wil vragen.

Deze oefening in concrete vragen stellen kun je alleen uitvoeren, maar ook met meerdere mensen. Door samen op deze manier je vragen te onderzoeken, krijg je meer inzicht in elkaars denken, aannames en oordelen. Dat inzicht helpt elkaar beter begrijpen waar door verdergaande verbinding binnen bereik komt.

Hoe werk je met 2 of meer personen:

1 persoon stelt de vragen, de ander schrijft. De ‘vrager’ stelt uitsluitend de vragen uit bovenstaande set, gaat niet in op hetgeen de ‘schrijver’ noemt of schrijft, de ‘vrager’ houdt focus op de vragen, de ‘schrijver’ houdt focus op zijn vraag en antwoorden.